Perisian

Berikut adalah senarai software yang kami gunakan dalam pembinaan projek-projek elektronik.
*Kemaskini: 14 April 2015

1. Arduino IDE
Software ini digunakan untuk program microcontroller ATmega328P. Ianya percuma dan open source.
Link: http://arduino.cc/en/Main/Software

2. Eagle PCB
Software ini digunakan untuk membuat design PCB. Ia mempunyai versi percuma yang terhad.
Link: http://www.cadsoftusa.com/download-eagle/

3. PuTTY
Software ini digunakan untuk configure Raspberry Pi menggunakan command line. Ianya percuma.
Link: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

4. Realterm (Serial Terminal)
Software ini digunakan sebagai debug serial. Ianya percuma.
Link: http://realterm.sourceforge.net/index.html#downloads_Download

5. MIT App Inventor
Software ini digunakan untuk membina aplikasi Android yang berkaitan dengan bluetooth. Ianya percuma dan hanya ada versi web.
Link: http://appinventor.mit.edu/explore/

6. Android Studio
Software ini digunakan untuk membina aplikasi Android yang berkaitan dengan WiFi. Ianya percuma.
Link: https://developer.android.com/sdk/index.html

7. Visual Studio (Express 2013 for Windows Desktop)
Software ini digunakan untuk membina PC GUI (Windows sahaja). Ia mempunyai versi percuma yang terhad.
Link: https://www.visualstudio.com/products/visual-studio-express-vs

8. Processing
Software ini digunakan untuk membina PC GUI (Windows, Mac OS X, Linux). Ianya percuma.
Link: https://processing.org/download/