Projek Elektronik

SENARAI HARGA PROJEK ELEKTRONIK 2017

PROJEK ELEKTRONIK

Harga: RM200 & kebawah
1. Litar Bekalan Kuasa 5V
Rumusan: Litar ini menukarkan voltan masukan 240Vac ke 5Vdc.
2. Litar Bekalan Kuasa 12V
Rumusan: Litar ini menukarkan voltan masukan 240Vac ke 12Vdc.
3. Litar Bekalan Kuasa 5V dan 12V
Rumusan: Litar ini menukarkan voltan masukan 240Vac ke 5Vdc dan 12Vdc.

PROJEK ARDUINO
Projek ini menggunakan board Arduino Uno R3
Harga: RM300 & kebawah
1. Arduino LED Lampu Isyarat
Rumusan: Projek ini dilengkapi 1 lampu isyarat kenderaan dan 1 lampu isyarat pejalan kaki.
2. Arduino Penggera Pencuri
Rumusan: Projek ini menggunakan sensor pergerakan, apabila pencuri dikesan penggera akan berbunyi.
3. Arduino Pengawal Suhu
Rumusan: Projek ini mengesan suhu persekitaran, apabila melebihi suatu tahap, kipas akan berpusing.
4. Arduino Penggera Hujan
Rumusan: Projek ini menggunakan sensor pengesan air, apabila hujan turun, penggera akan berbunyi.
5. Arduino Pengesan Kelembapan Tanah
Rumusan: Projek ini sesuai digunakan untuk tanaman, buzzer/LED akan berkelip jika tanaman kering.
6. Arduino Penggera Banjir
Rumusan: Projek ini menggunakan sensor float, apabila berlaku banjir, penggera akan berbunyi.

Harga: RM500 & kebawah
1. Arduino GSM Suis
Rumusan: Projek ini membolehkan pengguna mengawal suis (relay) menggunakan SMS.
2. Arduino GSM Penggera Pencuri/Penceroboh
Rumusan: Projek ini menggunakan sensor pergerakan/suis magnetik, apabila pencuri dikesan sistem akan menghantar SMS kepada pemilik.
3. Arduino GSM Pengesan Surat
Rumusan: Projek ini akan mengesan surat didalam peti surat, apabila surat dimasukkan sistem akan menghantar SMS kepada pemilik.
4. Arduino GSM Penggera Kebakaran
Rumusan: Projek ini menggunakan sensor suhu, apabila suhu melebihi suatu tahap sistem akan menghantar SMS kepada pemilik.
5. Arduino GSM Penggera Banjir
Rumusan: Projek ini menggunakan sensor 'float', apabila air naik ke suatu aras sistem akan menghantar SMS kepada pemilik.
6. Arduino GSM Servo
Rumusan: Projek ini menggunakan motor servo, pengguna boleh mengawal posisi servo dengan menghantar SMS ke sistem.
7. Arduino Bluetooth Suis
Rumusan: Projek ini membolehkan pengguna mengawal suis (relay) menggunakan aplikasi Android (bluetooth).
8. Arduino Bluetooth Pintu Gate
Rumusan: Projek ini membolehkan pengguna mengawal pintu gate menggunakan aplikasi Android (bluetooth).
9. Arduino Bluetooth Pemalap Lampu
Rumusan: Projek ini membolehkan pengguna mengawal kecerahan lampu menggunakan aplikasi Android (bluetooth).

Harga: RM700 & kebawah
1. Arduino RFid Pintu Akses
Rumusan: Projek ini digunakan untuk mengakses bilik yang perlukan sekuriti, hanya penggunakan yang memiliki kad RFid berdaftar sahaja dibenarkan.
2. Arduino RF Servo
Rumusan: Projek ini adalah projek mengawal motor servo jarak jauh tanpa wayar menggunakan medium RF.
3. Arduino Sensor Data Logger
Rumusan: Projek ini adalah projek merekod data daripada sensor dan simpan di dalam kad SD.
4. Arduino GSM Bluetooth Kids Alert
Rumusan: Projek ini akan memberi SMS amaran jika anak jagaan berada diluar lingkungan sambungan bluetooth.

Harga: RM900 & kebawah
1. Arduino Mobile Robot Mengikut Garisan
Rumusan: Projek ini adalah projek mobile robot yang berkebolehan mengikut garisan.
2. Arduino Bluetooth Mobile Robot
Rumusan: Projek ini membolehkan pengguna mengawal mobile robot menggunakan aplikasi Android (bluetooth).

PROJEK PIC
Projek ini menggunakan MPLAB Xpress PIC16F18877 Evaluation Board
Harga: RM300 & kebawah
1. PIC LED Lampu Isyarat
Rumusan: Projek ini dilengkapi 1 lampu isyarat kenderaan dan 1 lampu isyarat pejalan kaki.
2. PIC Penggera Pencuri
Rumusan: Projek ini menggunakan sensor pergerakan, apabila pencuri dikesan penggera akan berbunyi.
3. PIC Pengawal Suhu
Rumusan: Projek ini mengesan suhu persekitaran, apabila melebihi suatu tahap, kipas akan berpusing.
4. PIC Penggera Hujan
Rumusan: Projek ini menggunakan sensor pengesan air, apabila hujan turun, penggera akan berbunyi.
5. PIC Pengesan Kelembapan Tanah
Rumusan: Projek ini sesuai digunakan untuk tanaman, buzzer/LED akan berkelip jika tanaman kering.

Harga: RM500 & kebawah
1. PIC GSM Suis
Rumusan: Projek ini membolehkan pengguna mengawal suis (relay) menggunakan SMS.
2. PIC GSM Penggera Pencuri
Rumusan: Projek ini menggunakan sensor pergerakan, apabila pencuri dikesan sistem akan menghantar SMS kepada pemilik.
3. PIC GSM Pengesan Surat
Rumusan: Projek ini akan mengesan surat didalam peti surat, apabila surat dimasukkan sistem akan menghantar SMS kepada pemilik.
4. PIC GSM Penggera Kebakaran
Rumusan: Projek ini menggunakan sensor suhu, apabila suhu melebihi suatu tahap sistem akan menghantar Telegram kepada pemilik.
5. PIC GSM Penggera Banjir
Rumusan: Projek ini menggunakan sensor 'float', apabila air naik ke suatu aras sistem akan menghantar Telegram kepada pemilik.
6. PIC Bluetooth Suis
Rumusan: Projek ini membolehkan pengguna mengawal suis (relay) menggunakan aplikasi Android (bluetooth).
7. PIC Bluetooth Pintu Gate
Rumusan: Projek ini membolehkan pengguna mengawal pintu gate menggunakan aplikasi Android (bluetooth).
8. PIC Bluetooth Pemalap Lampu
Rumusan: Projek ini membolehkan pengguna mengawal kecerahan lampu menggunakan aplikasi Android (bluetooth).

Harga: RM700 & kebawah
7. PIC RFid Pintu Akses
Rumusan: Projek ini digunakan untuk mengakses bilik yang perlukan sekuriti, hanya penggunakan yang memiliki kad RFid berdaftar sahaja dibenarkan.

PROJEK IoT WiFi (Internet of Things)
Projek ini menggunakan board WeMos ESP8266 OLED
Harga: RM400 & kebawah
1. IoT Blynk Penggera Pencuri (Kos Rendah)
Rumusan: Projek ini menggunakan sensor pergerakan, apabila pencuri dikesan sistem akan menghantar Telegram kepada pemilik.

Harga: RM700 & kebawah
1. IoT WiFi Telegram Suis
Rumusan: Projek ini membolehkan pengguna mengawal suis (relay) menggunakan aplikasi Telegram.
2. IoT WiFi Telegram Penggera Pencuri
Rumusan: Projek ini menggunakan sensor pergerakan, apabila pencuri dikesan sistem akan menghantar Telegram kepada pemilik.
3. IoT WiFi Telegram Pengesan Surat
Rumusan: Projek ini akan mengesan surat didalam peti surat, apabila surat dimasukkan sistem akan menghantar Telegram kepada pemilik.
4. IoT WiFi Telegram Penggera Kebakaran
Rumusan: Projek ini menggunakan sensor suhu, apabila suhu melebihi suatu tahap sistem akan menghantar Telegram kepada pemilik.
5. IoT WiFi Telegram Penggera Banjir
Rumusan: Projek ini menggunakan sensor 'float', apabila air naik ke suatu aras sistem akan menghantar Telegram kepada pemilik.
6. IoT WiFi Telegram Sistem Parkir
Rumusan: Projek ini akan membolehkan pengguna mengetahui status parkir menggunakan Telegram.
7. IoT WiFi Telegram Angka Giliran
Rumusan: Projek ini adalah projek angka giliran yang digabungkan dengan aplikasi Telegram.

PROJEK RASPBERRY PI
Projek ini menggunakan board Raspberry Pi Zero WH
Harga: RM900 & kebawah
1. Raspberry Pi WiFi Telegram Penggera Pencuri
Rumusan: Projek ini menggunakan sensor pergerakan, apabila pencuri dikesan sistem akan menghantar Telegram kepada pemilik.
2. Raspberry Pi WiFi Telegram Pengesan Surat
Rumusan: Projek ini akan mengesan surat didalam peti surat, apabila surat dimasukkan sistem akan menghantar Telegram kepada pemilik.
3. Raspberry Pi WiFi Telegram Penggera Kebakaran
Rumusan: Projek ini menggunakan sensor suhu, apabila suhu melebihi suatu tahap sistem akan menghantar Telegram kepada pemilik.
4. Raspberry Pi WiFi Telegram Penggera Banjir
Rumusan: Projek ini menggunakan sensor 'float', apabila air naik ke suatu aras sistem akan menghantar Telegram kepada pemilik.
5. Raspberry Pi WiFi Telegram Sistem Parkir
Rumusan: Projek ini akan membolehkan pengguna mengetahui status parkir menggunakan Telegram.

Harga: RM1100 & kebawah
1. Raspberry Pi Mobile Robot Mengikut Garisan
Rumusan: Projek ini adalah projek mobile robot yang berkebolehan mengikut garisan.
2. Raspberry Pi Bluetooth Mobile Robot
Rumusan: Projek ini membolehkan pengguna mengawal mobile robot menggunakan aplikasi Android (bluetooth).
3. Raspberry Pi WiFi Telegram Kamera Penggera Pencuri
Rumusan: Projek ini menggunakan suis magnetik, apabila pencuri dikesan (pintu atau tingkap dibuka) sistem akan mengambil gambar dan menghantar gambar tersebut kepada Telegram pemilik.

NOTA:
*Setiap pembelian projek akan dapat hardware projek, skematik dan coding.
**TIADA proposal atau dokumen berkaitan (contoh literature review, proses pembikinan, data analisis, dll) disediakan.