Selasa, 8 November 2016

Project: PIC Telegram Parking System

Assalamualaikum semua.


Projek PIC Telegram Parking System adalah projek kemudahan untuk pengguna mengetahui status parkir di sesuatu tempat. Pengguna hanya perlu menghantar Telegram "PARKING" ke Telegram Bot, dan sistem akan membalas status parkir yang masih kosong kepada pengguna. Projek ini menggunakan PIC LCD Starter Kit dan menggunakan PIC18F46K20.

Bagi pembangun projek ini, anda perlu tahu/buat:
1. Register Telegram Bot anda sendiri. Tak tahu apa itu Telegram Bot? Rujuk disini.
2. Projek ini perlu dihubungkan ke internet.
*Perkataan "PARKING" boleh diubah dalam program.
**Sila rujuk video dibawah untuk lebih jelas.


Skematik:Video: (klik pada gambar untuk play video)


Jika anda meminati dengan projek ini, sila buat tempahan dengan menghubungi kami melalui Whatsapp (rujuk di bahagian kanan blog).

Terima kasih.